How to choose the right hero for yourself?

Her-O

Her-O

We are often approached by clients who are still deciding on their first hero. "I've been looking at them for a month now, I have all the tabs from your store open on my browser, I'm checking Instagram, but I don't know which one to choose." We understand the dilemma, because of course we are in love with each and everyone of them. And yet, how to decide?

Let the hero pick you!

Whoever says that love on first sight does not exist has not yet experienced it. So the first piece of advice would be simple – choose the one that catches your eye first. Trust your intuition.

Velikost

Her-O are available in three sizes. The dimensions are approximate, as they are made by hand and therefore deviate slightly:

-S (12 cm)

-M (16 cm)

-L (20 cm)

The choice of size, of course, depends on your personal preferences and uses.

Our smallest as well as the thinnest Her-Oes are great for gentle foreplay. As a subtle finger extension, they help detect any erogenous spots on your own or your partner’s body.

We also recommend them if you want to set out to explore anal sex for the first time.

Anal sex can offer a lot of pleasure if we do it in the right, safe and healthy way. We need to be aware that the anal sphincter is physiologically capable of only minor stretching. Excessive force and penetration can lead not only to damage to the mucous membranes and skin, but also to dysfunctions of the said muscle. It is important, therefore, that we engage in anal sex gradually and gradually increase the subject of penetration as well. And our tiniest heroes are perfect for that.

Medium or M heroes are recommended for those who want to increase the intensity and maybe progress from S. Such a great compromise for anyone who thinks that L is still too much  for them.

Our largest statues are reserved for those who want to proudly display Her-Oes on the shelf and are in love with ceramics. They are also for the increasingly experienced who know their own or their partner’s body and know what suits them.

"Anal sex can offer a lot of pleasure if we do it in the right, safe and healthy way."

All three are also available as a set, at a special price now.

Threesome from Heaven

Of course, not everything is size related 😉

Ceramic phalluses are each covered in their own heroic cape. Depending on the shade of the glaze, they also got their name, all after the Slavic gods.

Perun is a gentle giant, glazed with light glaze and made of sandy brown clay.

Veles is Perun’s antipol. In pagan mythology, we associate him with witchcraft, and his dark robe is truly magical.

In pagan mythology, we associate him with witchcraft, and his dark robe is truly magical.

Svarog is our shiny marble seducer. Its glaze overflows in various shades of gentle green.

Conclusion

No matter which Hero chooses you at the end, we are convinced that just about anyone can contribute to intimately getting to know yourself and your partner. Even if we you just put it on the shelf, it contributes to a more open discourse on the subject of sexuality and is your own statement, in the form of a little phallic deity that says:

“I look at it at day, I make sweet love to it at night.”

"I look at it at day, I make sweet love to it at night."

Kako izbrati pravega Her-Oja?

Her-O

Her-O

Večkrat se na nas obračajo stranke, ki se še odločajo za svojega prvega heroja. »Ogledujem si jih že 1 mesec, na namizju imam odprte vse zavihke iz vaše trgovine, pregledujem Instagram, vendar ne vem, za katerega naj se odločim.« Razumemo dilemo, saj smo mi, seveda, zaljubljeni v čisto vse. Pa vendar, kako se odločiti?

Naj vas nagovori!

Kdor pravi, da ljubezen na prvi pogled ne obstaja, to trdi samo zato, ker je še ni izkusil. Zato bi bil prvi nasvet enostaven-izberite tistega, ki vam prvi pade v oči. 

Zaupajte svoji intuiciji.

Velikost

Her-O ji so na voljo v treh velikostih. Mere so okvirne, saj so narejeni ročno in zato te tudi lahko malenkost odstopajo:

-S (12 cm)

-M (16 cm)

-L (20 cm)

Izbira velikosti je seveda odvisna od vaših osebnih preferenc in načinov uporabe.

Naši najmanjši in tudi najtanjši Her-Oji so odlični za nežno predigro. Kot subtilen podaljšek prsta pomagajo odkrivati vse erogene točke na lastnem ali partnerjevem telesu.

Prav tako jih priporočamo, če se želite prvič podati v raziskovanje analnega seksa

Analni seks lahko nudi veliko užitka, če se ga lotimo na pravilen, varen in zdrav način. Zavedati se moramo, da je zadnjična mišica zapiralka fiziološko zmožna le manjšega raztezanja. Pri preveliki sili in penetraciji lahko tako pride ne samo do poškodb sluznice in kože, temveč tudi do disfunkcij omenjene mišice. Pomembno je, da se zato analnega seksa lotimo postopoma in postopoma večamo tudi predmet penetracije. Zato so naši najmanjši heroji kot nalašč.

Srednje, oziroma M heroje svetujemo tistim, ki želijo ojačati intenziteto in morda napredovati iz S. So odličen kompromis za vse, ki menijo, da je L zaenkrat še prevelik zalogaj.

Naši največji kipci so rezervirani za tiste, ki želite Her-Oje ponosno razkazovati na polici in ste zaljubljeni v keramiko. Prav tako so za vse bolj izkušene, ki poznajo lastno ali partnerjevo telo in vedo, kaj jim ustreza.

"Analni seks lahko nudi veliko užitka, če se ga lotimo na pravilen, varen in zdrav način. "

Lahko pa preizkusite prav vse velikosti, ki so sedaj na voljo tudi po akcijski ceni!

Trojica iz nebes

Seveda pa ni vse v velikosti 😉

Keramični falusi so odeti vsak v svoje super pregrinjalo. Glede na odtenek glazure so dobili tudi svoje ime, po slovanskih bogovih.

Perun je nežen velikan, glaziran s svetlo glazuro in narejen iz peščeno rjave gline.

Veles je Perunov antipol. V poganski mitologiji ga povezujemo s čarovništvom in njegovo temno odevalo je prav zares čarobno.

V poganski mitologiji ga povezujemo s čarovništvom in njegovo temno odevalo je prav zares čarobno.

Svarog je naš sijoči marmornati zapeljivec. Njegova glazura se preliva v različnih odtenkih nežne zelene.

Zaključek

Ne glede na to, kateri Heroj izbere na koncu vas, smo prepričani, da je prav vsak lahko doprinos za intimno spoznavanje sebe in partnerja. Tudi, če ga le razstavimo na polici, pripomore k bolj odprtemu diskurzu na temo spolnosti in je vaša izjava, v obliki malega faličnega božanstva, ki pravi:

“I look at it at day, I make sweet love to it at night.”

"I look at it at day, I make sweet love to it at night."